Anul 2018 vine cu o serie de modificări importante ale legislației fiscale pentru companii, în special în ceea ce privește partea de salarizare și de contribuții sociale și de sănătate, dar și cu alte modificări legislative cu impact pentru mediul de afaceri. Transart a operat deja modificările necesare în programul de salarizare integrat în Neomanager și B-ORG ERP oferind clienților săi suportul necesar pentru implementarea acestora. Noile kituri sunt disponibile pe situl de suport.

Dar să vedem și care sunt noutățile …

 

Crește salariul minim brut pe economie din 2018

De la 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie crește de la 1.450 lei, la 1.900 lei.

Câștigul salarial mediu brut crește de la 1 ianuarie 2018 ca urmare a transferului contribuțiilor la angajat

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.

Transferul contribuțiilor de asigurări sociale și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate de la angajator la angajat

OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal aduce în vigoare măsuri importante pentru companii și angajați:

 • Contribuțiile de asigurări sociale – CAS și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate – CASS – vor fi transferate către angajat, însă obligația stabilirii, reținerii și plății acestora către bugetul de asigurări sociale se va realiza de angajator, din banii salariatului.
 • Contribuția la pensii (CAS) pentru condiții normale de muncă este de 25% de la 1 ianuarie 2018, față de 10,50% în 2017. În cazul în care există condiții speciale sau deosebite de muncă, angajatorul va avea obligația să contribuie către CAS cu 8%( deci 33% în total, salariat și angajat pentru condiții speciale de muncă), respectiv 4 % (29% în total, salariat și angajat pentru condiții deosebite).
 • Contribuția la sănătate (CASS) devine 10% din salariul brut de la 1 ianuarie 2018, față de 5,5% în 2017. În plus, dispare contribuția la șomaj de 0,5%.
 • Contribuția asiguratorie pentru muncă revine în totalitate în sarcina angajatorului și are o valoare de 2,25% din valoarea fondului de salarii.

Valoarea impozitului pe venit se schimbă din 16% în 10 %

Din 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit devine 10% pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu excepția celor provenite din dividende care își păstrează aceeași cotă de impozitare, adică 5%.

Totodată, din această dată se majorează deducerile personale în funcție de mărimea salariului și de numărul de persoane pe care le au în întreținere, însă până la limita de 3.600 lei salariu brut, peste care nu se mai acordă deduceri.

Modificări privind ajutorul pentru deces

Datorită modificărilor referitoare la CAS, de la 1 ianuarie 2018, ajutorul de deces nu se va mai achita de angajator, ci doar de către Casa de Pensii, indiferent de situația beneficiarului de ajutor de deces (salariat, etc.).

Modificări privind modul de calcul al contribuției asigurărilor sociale și de sănătate

Anul 2018 a venit cu o multitudine de modificări fiscale și legislative care au un impact semnificativ asupra companiilor, dintre care vom detalia aici OUG 3/2018 și OUG 8/2018.

Menționăm câteva dintre prevederile mai importante ale OUG 3/2018:

 • Pentru persoanele aflate în concediu medical, baza de calcul pentru pensie nu mai este 35% din salariul mediu brut proporțional cu perioada de boală, ci va fi indemnizația de boală.
 • Pentru persoanele angajate cu contract parțial de muncă, în cazul în care venitul brut este mai mic decât salariul minim pe economie, contribuția la pensie și sănătate se va reține angajatului doar la venitul brut. Diferența de contribuție până la pragul minim al acestor contribuții (calculate la nivelul salariul minim pe economie) conform acestei noi reglementări va fi suportată de angajator.
 • Pentru persoanele scutite de impozit, contribuția la asigurările de sănătate reținută la sursă și plătita la buget se calculează după următoarea formula (conform OUG 3/2018): CASS reținută = Venit brut 2018 – CAS datorata în 2018 – Salariu net decembrie 2017.

Ulterior, în data de 1 martie 2018, s-a publicat și OUG Nr.8/2018 care reglementează temporar plafonarea contribuției CAS, aferentă concediilor medicale, la 115 Lei (10.5% * 35% * 3131 Lei), proporțional cu perioada de concediu medical din total lună (pe formula de calcul a CAS valabilă până la 31 decembrie 2017).

Perioada de aplicabilitate a acestei plafonări este diferită (6 sau 9 luni) în funcție de codul de concediu medical, după aceea se revine la prevederile OUG Nr.3 /2018.

Noi reguli pentru microîntreprinderi

Principalele ajustări legislative ale criteriilor după care o firma este considerată microîntreprindere și beneficiaza de impozt de 1% din cifra de afaceri (dacă are angajați) sau impozit de 3% (fără angajați) sunt:

 • eliminarea din cadrul definiției microîntreprinderilor a prevederilor cu privire la exceptarea de la aplicarea regimului microîntreprinderilor a societăţilor care desfășoară activitatea în anumite domenii precum domeniul bancar, asigurări, jocuri de noroc, exploatare, consultanță și management;
 • astfel, începând cu anul 2018, impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor poate fi aplicată și acestor societăți; majorarea plafonului până la care o societate se poate califica ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la 500.000 Euro la 1.000.000 Euro, calculat la cursul BNR din ultima zi a anului anterior, adică 4,6597 lei = 1 euro;
 • abrogarea prevederilor conform cărora societățile care dețin un capital social de cel puțin 45.000 lei ar fi putut opta pentru aplicarea regimului de impozit pe profit.

Impozite și taxe locale mai mari pentru autovehiculele de transport marfă ≥ de 12 tone

Acestea se majorează cu aproximativ 7% din 1 ianuarie 2018.

Split TVA

Începând cu anul 2018 s-a introdus sistemul Split TVA, care este obligatoriu de aplicat doar pentru firmele publice și private aflate în insolvență și cele care înregistrează datorii la plata TVA, peste un anumit plafon. Pentru restul companiilor, utilizarea acestui sistem este opțională.

Concret, obligația folosirii sistemului Split TVA va apărea pentru firmele care:

 • aveau la data de 31 decembrie 2017 datorii la plata TVA mai mari de 15.000 de lei (firme mari), 10.000 de lei (firme medii), 5.000 de lei (firme mici și persoane fizice). Dacă acestea nu sunt achitate până în data de 31 ianuarie 2018, aceste companii vor fi obligate să aplice sistemul Split TVA începând cu 1 martie 2018;
 • începând de la 1 ianuarie 2018 au datorii la plata TVA mai vechi de 60 de zile de la scadență, mai mari de 15.000, 10.000, respectiv 5.000 de lei;
 • se aflau sub incidența legislației insolvenței la sfârșitul anului 2017 vor fi obligate să folosească sistemul Split TVA începând cu 1 martie 2018.

Această măsură presupune că taxa pe Valoare Adăugată (TVA) va fi plătită în conturi separate („split TVA”), ceea ce va complica relațiile dintre firmele care aplică noul sistem și cele care nu aplică. De asemenea, noul sistem poate duce la creșterea costurilor administrative pentru companii.

Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA prevede că persoanele impozabile care aleg să aplice acest mecanism de plată defalcată a TVA-ului după data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de o reducere de 5% a impozitului pe profit/ pe veniturile microîntreprinderilor, aferent perioadei în care aplică sistemul Split TVA. Totodată și persoanele juridice care au aplicat în 2017 acest sistem, vor beneficia de această facilitate de la 1 ianuarie 2018.

Companiile care nu sunt înregistrare în scop TVA și instituțiile publice sunt exceptate de la a efectua plăți într-un cont distinct de TVA chiar dacă se află în relații comerciale cu firmele aflate în sistemul split TVA.

Cere o ofertă personalizată!

Citește detalii