Ro e-Factura obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pe relația B2B

Conținut

Începând cu 1 iulie 2024 – facturarea electronică, prin intermediul RO e-Factura devine obligatorie

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii (până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, respectiv data de 15 a lunii următoare livrării/prestării/ încasării unui avans); 

– nu este necesară înscrierea în Registrul RO e-Factura; 

Sancţiuni în cazul emitenţilor: nefacturarea electronică – amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii; depăşirea termenului limită pentru facturarea electronică: 
• contribuabili mari – amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, 
• contribuabili mijlocii – amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, 
• celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice – amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

Sancţiuni în cazul destinatarilor: primirea şi înregistrarea facturii altfel decât electronicamendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.

Observaţii:
➢ Facturarea electronică are loc între persoane impozabile stabilite în România conform conform art. 266 alin. (2) din Codul Fiscal.
➢ Facturarea electronică necesită necesită deţinerea unei semnături electronice şi a unui cont în aplicaţia Spaţiu Privat Virtual.
➢ Facturarea electronică nu este obligatorie în cazul facturilor simplificate emise conform art. 319 alin. (12) din Codul fiscal; art. 10 alin. (1) OUG nr. 120/2021, art. LIX alin. (4) Legea nr. 296/2023

Peste 850 clienți folosesc RO e-Factura de la Transart

Conectorul RO e-Factura dezvoltat de Transart este folosit de peste 2 ani de zile de peste 850 clienți de B-Org ERP si Neomanager și include funcționalitățile necesare pentru generarea facturilor în formatul XML specific sistemului ANAF RO e-Factura. Soluția propusă de Transart se poate configura să automatizeze complet încărcarea tuturor documentelor, declarațiilor solicitate de ANAF, via SPV-ul privat al companiei. La solicitarea clientului, soluția poate fi extinsă și configurată pentru a automatiza și procesul de import în ERP Transart al facturilor furnizor primite prin intermediul sistemului RO e-Factura de la partenerii/furnizorii cu care există un acord privind utilizarea de nomenclatoare de produs comune.
Sistemul Transart este îmbunătățit și actualizat periodic, iar integrarea de automatizări, acolo unde acest lucru este posibil este una dintre preocupările noastre permanente.

  Sistem ERP pregatit pentru RO e-Transport. Integrat cu WMS, SFA, B2B

Modificări aduse de Legea 296 sistemului RO e-Factura

Legea nr. 296 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cea care reglementează printre multe altele și extinderea obligativității utilizării Ro e-Factura, a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023.

Începând cu data de 1 iulie 2024, între persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, sunt considerate facturi numai facturile transmise prin
sistemul RO e-Factura. Ca atare, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt înregistrați în scopuri de TVA sau nu, și operatorii economici – persoane impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să transmită facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, în sistemul RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu
înregistrați în Registrul RO e-Factura (mai puțin pentru anumite operațiuni scutite de TVA). Obligația revine inclusiv instituțiilor publice. Nu este necesară transmiterea facturilor precizate mai sus, către beneficiari, dacă atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

 

Anterior acestei legi (Nr 296 / 27 oct 2023), prin OUG nr. 120/2021 era reglementat sistemul de comunicare electronică a facturii RO e-factura. Sistemul RO E-Factura era obligatoriu pentru livrările către unele autorități publice (B2G – Business to Government), iar pe B2B pentru facturile ce conțin produse cu risc ridicat (de evaziune) și facturile emise de unități turistice pentru servicii decontate cu vouchere de vacanță.

Iată cele mai importante aspecte identificate de noi în noua lege, extrem de stufoasă și greu de citit, referitoare la generalizarea utilizării sistemului RO e-Factura:

  • Utilizarea sistemului RO e-factura devine obligatorie pentru relația B2B (business to business), respectiv operator economic către alt operator economic, începând cu 1 ianuarie 2024.
  • Factura va avea calitate de „document justificativ” după data de 01 iulie 2024 doar dacă este primită în sistemul RO e-factura. Cu alte cuvinte vor fi considerate facturi doar documentele transmise prin RO e-Factura.
  • Fac obiectul acestei reglementări toate societățile din România, fie că sunt înregistrate în scopuri de TVA, fie că sunt neînregistrate în scopuri de TVA, toate persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau profesii liberale din România, toate entitățile străine ce dețin un sediu fix pe teritoriul României, analizat din perspectiva TVA, cum ar fi sucursale, puncte de lucru etc.
  • Exporturile de bunuri, respectiv livrările intracomunitare de bunuri prevăzute de art. 294 din Codul fiscal sunt exceptate de la obligația raportării facturilor în sistemul RO e-factura.
  • În ceea ce privește importurile sau achizițiile intracomunitare de bunuri, legiuitorul nu aduce noi modificări, prin urmare se vor declara în sistemul RO e-factura doar acele cumpărări de bunuri cu risc fiscal, pentru care deja exista această obligație.
  • Se păstrează obligația comunicării facturii către beneficiar, în sistemul deja reglementat de Codul fiscal către clienții ce nu sunt înscriși în sistemul RO e-factura. Dacă clienții sunt înscriși în acest sistem, singura obligație de comunicare a facturii este prin sistem. Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.
  • Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.

Distribuie articol

LinkedIn
Facebook
WhatsApp
Email

Ești interesat să implementezi aplicațiie dezvoltate de Transart în compania ta? Contactează-ne.

Completează formularul și vei fi contactat de unul din reprezentanții Transart.
Câmpurile marcate cu "*" sunt obligatorii
Află ultimele noutăți

Abonează-te la Newsletter-ul nostru

Fără spam, doar notificări și update-uri despre produsele și serviciile Transart.

Acest site folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței de navigare și publicitate. Navigând în continuare, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.