Noutăți februarie 2019: Versiune nouă de Salarizare în B-Org ERP și Neomanager

Versiunea actualizată a aplicației de Salarizare din B-Org ERP și Neomanager este disponibilă pe situl suport ERP Transart. Clarificările legislative așteptate în baza Art. 66 din OUG 114/2018 au fost publicate în Monitorul Oficial vineri seara (15 februarie 2019), sub forma OMFP 611/2019 privind aprobarea modelului și conținutului D112. Versiunile actualizate ale softurilor de validare DUKIntegrator au fost publicate pe situl ANAF la începutul săptămâni 18-21 februarie 2019. În acest context, în cel mai scurt timp posibil, am reușit să facem și noi testele necesare pentru a vă pune la dispoziție o versiune actualizată a aplicației de salarizare care tratează aceste modificări.

 

IMPORTANT: NOUA VERSIUNE TREBUIE INSTALATĂ DE TOȚI CLIENȚII CARE FOLOSESC APLICAȚIA DE SALARIZARE DE LA TRANSART!

 

Modificările legislative de la sfârșitul anului 2018 cu impact pe calculul salarial, includ următoarele:
A.    Cele 3 tipuri de salariu minim diferențiat
B.    Modificările referitoare la contribuțiile aferente angajaților din sectorul construcțiilor
C.    Modificările referitoare la situația contribuțiilor aferente salariaților part-time și a salariaților full-time care din diverse motive au un salariu brut mai mic decât cel garantat de stat în Codul Muncii.

Detaliere subiecte

A. Începând cu 1 ianuarie 2019, companiile din România vor lucra cu mai multe tipuri de salarii minime garantate în plată:

 1. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este în valoare de 2.080 lei lunar;
 2. Prin excepție, pentru angajații încadrați în funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar;
 3. Prin excepție, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar.

B. OUG nr. 114/2018 conform Art.66 are impact și asupra Codului Fiscal, introducând o noua categorie de salariați scutiți de impozit, asigurare sănătate, CAS redus – vezi textul OUG 114/2018.

C. Pentru angajații part-time sau pentru angajații full-time care din diverse motive primesc un salariu brut sub cel minim garantat, diferența dintre contribuțiile aferente salariului angajatului și contribuția aferentă unui salariu minim brut garantat va fi plătită către firma angajatoare până la suma aferentă salariului minim brut garantat specific categoriilor de mai sus.

Alege programul de Salarizare de la Transart

Cel mai bun program de salarizare este folosit cu ușurință de către resursele umane (HR), contabilitate sau de către responsabilii se ocupă de partea de actualizări legislative în salarizare.

Operează în siguranță tot ce ține de salarizarea angajaților

Asigură o securitate sporita a accesului la datele salariaților și la rapoartele aferente, prin definirea de utilizatori și drepturi de acces pentru utilizarea soft-ului de salarizare.
Aplicația de salarizare are o procedură proprie de back-up automat al bazei de date care vă permite configurarea salvărilor și restaurarea datelor astfel că vă puteți ține în siguranță datele.
E mult mai sigur decât un program de salarizare online gratuit sau un software-ul de calculat salarii în Excel.

Asigură un sistem de salarizare rapid, eficient și fără erori

Sistemul de parametri predefiniți precum loc de muncă, funcții, procente de contribuții, procente de impozit etc. asigură eliminarea erorilor de operare în aplicația de salarizare.
Soft-ul de salarizare rezolvă toate problemele ce țin de calculul salarial.
Software de salarizare care reduce timpul de procesare a datelor care țin de salarizare și salariați.
Contribuie la eliminarea erorilor de calcul al salariului prin procesarea automată a calculelor salariilor.
Aplicația de calcul salarii permite realizarea cu ușurință a fluturașilor de salarii și a statului de plata.

Calcul salarial corect care ține cont de toate elementele necesare

Programul de calculat salariul ia în considerare pontajele, zilele de concediu, concediile medicale sau fără plată, bonusurile și reținerile obligatorii.
Calculează corect, rapid și automat salariul angajaților ținând cont de toate elementele referitoare la venit, deduceri, rețineri precum: pensii facultative private, prime, bonusuri, sporuri, indemnizații, asigurare medicală privată, tichete/bonuri de masă, tichete cadou. Salariile sunt calculate de programul pentru salarii nete sau brute.
Programul pentru salarii calculează salariul în funcție de contractul aplicabil fiecărui angajat: contracte de muncă(full-time, part-time/ normă fracționară), contracte de management, contracte de administrator sau cenzor, contract de drepturi de autor etc.
Soft-ul de salarii calculează contribuțiile precum: contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sociale de sănătate (CASS) precum și impozitul pe venit și deducerile personale.
Integrează numeroase tipuri de impozitări, conform legislației în vigoare. Astfel, aplicația pentru salarii calculează corect impozitele pentru angajați permanenți/full-time (pe perioadă determinată sau nedeterminată), zilieri, pensionari, persoane cu dizabilități etc.
Plata salariilor se face în regim de Regie (sau TESA, după numărul orelor lucrate) sau Acord (după realizările angajaților).
Aplicația de salarii vă ajută să plătiți rapid salariile prin intermediul băncilor care poartă denumirea de borderou de salarii.
Pentru calculul salariilor în regie, puteți utiliza pontajul pentru a monitoriza mai multe centre de cost/profit.

Actualizări legislative realizate la timp

Un program de salarii, corect, sigur și actualizat la timp cu cea mai nouă lege a salarizării aflată în vigoare în România care clarifică aspecte importante privind raporturile de muncă.
Calculul salariilor este adaptat după Codul Muncii și Codul Fiscal din România, iar aplicația de salarii este actualizată la timp din punct de vedere legislativ.
Funcțiile sunt definite în aplicația de salarizare conform Clasificării ocupațiilor din România (COR). Programul oferă și posibilitate de definire a funcțiilor interne.
Programul de salarizare automatizează calculul salarial și evidențiază toate impozitele și taxele aferente salariilor, în conformitate cu legislația aflată în vigoare.

Obține transparență asupra a tot ceea ce ține de salarizare cu ajutorul rapoartelor personalizate

Programul de salarii pune la dispoziția utilizatorilor rapoarte detaliate despre managementul resurselor umane.
Este posibilă vizualizarea şi listarea situațiilor de avans, lichidare, premii, rețineri sau concedii. Fluturașii de lichidare pot fi configurați pentru a afișa cât mai multe informații utile pentru un salariat (de exemplu: realizările efective în acord).
Acoperă managementul de personal, gestiunea salariilor și monitorizarea costului forței de muncă.
Obține informații despre zilele de concediu, câte sunt în total, câte s-au efectuat, câte au rămas.
Oferă acces ușor și rapid la orice informație despre angajați și salarizare care există în baza de date și ține o evidență clară a datelor despre salariați și contracte.
Oferă toate rapoartele specifice unei aplicații de salarizare, cum ar fi foaia colectivă de prezență, stat de plată individual per salariat, state de plată pentru avans, lichidare, tichete de masă, concedii medicale, concedii de odihnă, fluturași, prime, rapoarte centralizatoare, impozite de plată, rapoarte total configurabile, contracte de muncă, adeverințe si multe altele.
Programul de salarizare permite o evidență exactă a contractelor de munca și a anexelor la contracte.
Rapoartele se pot emite în mai multe formate cum ar fi Word sau Excel.
Formularul „Foaia colectivă de prezență” vă ajută să țineți evidența timpului de muncă a salariatului, a orelor suplimentare, orelor de noapte, concediu de odihnă, concedii de boală, maternitate, învoiri și concedii fără salariu, absențe nemotivate.

Automatizări pentru a economisi timp

Automatizează activități și emite rapid declarațiile, documentele și rapoartele de care aveți nevoie.
Indemnizațiile de concediu medical și indemnizațiile de concediu de odihnă se calculează  automat.
Calculează automat concediile medicale, sporul de weekend, tichetele de masă și salariul total.
Asigură generarea automată a notelor contabile pentru contabilitate.
Automatizează întocmirea declarațiilor aferente salarizării, a ordinelor de plată și a raportărilor obligatorii aferente salariilor.

Asigură suport pentru orice tip de contracte și informații despre salariați

Toate tipurile de contract de muncă sunt deja integrate în aplicația de salariazare așa cum sunt ele prevăzute în Codul Fiscal. (Contract de muncă full-time sau part-time, manager, cenzor, administrator, drepturi de autor, zilieri, arendă, activitate sportivă etc.)
Oferă posibilitatea utilizatorilor de a crea propriul contract personalizat.

Administrează cu ușurință tot ce ține de sporuri și beneficii pentru salariat

Obține acces la o multitudine de sporuri precum vechime, loialitate/fidelitate, confidențialitate, condiții deosebite/periculoase de muncă etc.
Acoperă o gamă largă de beneficii pentru salariat sporuri, deduceri, tichete de masă, cadou, ajutoare, vechime, fidelitate, prime.
Se pot crea sporuri pe bază de grile de vechimi (vechime în muncă, vechime în unitate, etc.) și multiple sporuri de condiții.
Aplicația permite gestionarea facilă a tichetelor de masă pentru salariați.
Permite evidența și calculul mai multor tipuri de premii: brute, nete, premii de vacanță și alte stimulente.

Asigură corectitudinea deducerilor și reținerilor din salariu

Oferă posibilitatea de a gestiona reținerile salariale pentru cazuri precum chirii, popriri, CAR, pensie alimentara etc.
Deducerile se calculează automat pentru persoanele aflate în întreținere, conform Codului Fiscal.
Aplicația poate gestiona și alte sume deductibile, precum asigurările de sănătate private și pensiile private.

Ajută la gestionarea ușoară a tuturor tipurilor de concedii

Acoperă diferite tipuri de concediu cum ar fi cel medical, de odihnă, nemotivat etc. Sumele aferente se calculează conform legislației.
Permite gestionarea concediilor, atât a celor de odihnă cât și a celor medicale. Concediile de odihnă pot fi de tip: Anual, Neefectuat (an curent /anterior),etc.
Concediile medicale sunt evidențiate pe tipuri de diagnostic, zile calendaristice și lucrătoare.

Salarizare performantă, corectă și sigură

Aplicație de salarizare – Payroll care fi folosită independent sau integrată cu programul de contabilitate al ERP-ului Transart.
Plata salariului se poate configura în una sau mai multe tranșe de salariu. De obicei, există două tranșe de plată a salariului: avans și lichidare.
Poate fi folosit cu succes ca și program de salarizare împreună cu SAP ERP, Microsoft Navision și multe ale ERP-uri.

Declarația 112, actualizata conform OMFP 611/2019, corectă și ușor de obținut. Alte adeverințe utile

Asigură tot suportul necesar pentru generarea automată, rapidă și corectă a ultimei versiuni a Declarației 112 care trebuie trimisă către ANAF.
Aplicația de salarii te scapă de erorile care apar la depunerea declarației 112.
Aplicația de salarizare are integrate datele sărbătorilor fixe în care nu se lucrează.
Generează automat documentația necesară pentru formulare, formulare pentru rambursarea/ recuperarea sumelor de la casa de sănătate FNUASS, adeverințe de venit sau pentru medicul de familie, foaie colectivă de prezență, situații concedii de odihnă etc.
Emiți rapid adeverința de venit, adeverințe concedii medicale, adeverință de sănătate, adeverință de salariat/angajat pentru medicul de familie.
Automatizați întocmirea declarațiilor aferente salarizării și a raportărilor obligatorii aferente salariilor.
Notele contabile se realizează pe baza statelor de plată, iar apoi se importă în contabilitate.

Configurabil si flexibil

Utilizatorii își pot configura și genera cu ușurință un set numeros de rapoarte direct din software-ul de salarii.
Programul de calculat salarii oferă posibilitatea de a configura rețineri salariale cum ar fi popririle pe salarii conform deciziilor din instanțele judecătorești.
Ai control total și poți adaugă norme de lucru, noi modele de contract, noi puncte de lucru, salariați, sau chiar și noi firme alături de cele existente deja in soft-ul de calcul salarii.
Completezi facil istoricul concediilor medicale și de odihnăl
Adaugi rapid concediile de odihnă, concediile medicale.
Poți personaliza modul în care arată documente precum adeverințe etc.
Poți face plată către organizații non-profit direct din aplicație, atunci când salariații doresc să își doneze 2% sau 3,5% din impozitul lunar.

Pontaj

Pontajul se inițializează cu Regie sau Acord pe toată luna. Dacă este cazul, în pontaj se vor introduce situațiile specifice din luna respectivă precum orele suplimentare, concediile și orele lucrate în anumite condiții (pentru sporurile de condiții).
În contractele de muncă se aleg condițiile ce țin de grupa de muncă adică: ore în condiții normale, ore în condiții deosebite și ore în condiții speciale.

Facilități pentru grupuri de companii

Sistem multi-societate, ce permite gestionarea unui nr. nelimitat de societăți. Gestionarea mai multor puncte de lucru cu replicarea datelor pe serverul central.

Ce date sunt gestionate cu programul de salarii?

Introducerea și prelucrarea datelor despre angajații unei companii precum:

 • Detalii despre angajat – date personale, stare civilă, domiciliu, pensionar, sindicalist, studii, funcție COR, funcție internă, profesie, vechime în muncă etc.
 • Detalii privind contractul de muncă și alte informații adiacente – data angajării, loc de munca, tip contract, tip pontaj, grupă de muncă, salariu, zile de concediu, sporuri, deduceri, rețineri, avansuri etc.
 • Detalii despre persoanele în întreținere și coasigurați – soț/ soție, copii etc.
 • Informații despre evoluția profesională – educație, calificări, certificări, experiență, limbi străine cunoscute etc.
 • Informații financiare – salarii, clase si grade de salarizare, beneficii, bancă, contul bancar pentru plata salariilor.

Toate aceste date sunt utile pentru emiterea unor rapoarte cat mai complexe în funcție de informațiile specifice fiecărui angajat.
Principalele avantaje ale implementării unui soft de salarizare sunt:

 • Managementul angajaților – evidența concediilor medicale, ore suplimentare, concedii de odihnă etc.
 • Eficientizarea costurilor și a timpului – prin acces facil și rapid la informații.
 • Evitarea greșelilor – procedurile de validare și controalele unui program de salarizare nu permit introducerea de date eronate.
 • Nu este nevoie de expertiză – dacă softul este utilizat în mod corespunzător, angajații pot gestiona ușor și eficient cerințele de salarizare ale companiei.
 • Automatizare – se emit automat declarațiile către stat, adeverințele solicitate de către angajați precum și documentele de personal (contract individual de munca/CIM, act adițional etc.).

Cere o ofertă personalizată!

Citește detalii