Aplicația de contabilitate în conformitate cu cele mai recente actualizari ale CODULUI FISCAL, Neomanager permite înregistrarea tuturor tranzacțiilor financiar-contabile, sintetizarea, procesarea și raportarea lor, fiind o soluție completă: salarizare și mijloace fixe. Bazat pe o platformă puternică (Neomanager), programul de contabilitate a fost dezvoltat pentru piața românească în conformitate cu legislația în vigoare. Cu ajutorul softului veți fi în măsură să realizați foarte simplu situația clienților și a furnizorilor, deconturile salariaților și întreaga evidență contabilă. 

Acest soft de contabilitate oferă posibilitatea adaptării contractelor în funcție de natura acestora: contracte de muncă, contracte de management, convenții civile, contracte de administrator sau cenzor, contract de drepturi de autor etc., și oferă documentația necesară pentru calculul salariilor precum rapoarte operative, state de plată sau declarații precum D205 sau D112.

Softul facilitează gestiunea tuturor proceselor de contabilitate precum gestiunea tuturor tipurilor de contracte de muncă, introducerea rapidă a pontajelor, calculul salariilor, calculul taxelor și al contribuțiilor la buget, șomaj, sănătate și asigurări sociale, întocmirea statelor de plată, întocmirea declarațiilor (D112 și D205) întocmirea fișelor fiscale, generarea notelor contabile aferente.

soft Contabilitate Generari automateSoft Contabilitate - Balanta

 

Caracteristici Program Contabilitate

 • Planul de conturi este flexibil și are 2 tipuri de planuri predefinite: pentru unități economice și pentru organizații fără scop patrimonial
 • Oferă posibilitatea efectuării de operații contabile pe toate lunile din cadrul unui an fiscal;
 • Introducerea rapidă a contărilor fie manual, fie prin predefinirea unor machete a operațiilor contabile;
 • O notă contabilă poate fi compusă din mai multe înregistrari contabile (subnote).
 • Evidența completă atât în lei cât și în valută;
 • Posibilitatea modificării notelor introduse;
 • Permite lucrul cu TVA la încasare; există Jurnal de Cumpărări TVA la încasare / Jurnal vânzări TVA la încasare
 • Închideri automate a conturilor de venituri, cheltuieli și TVA;
 • Reevaluarea automată a soldurilor conturilor în valută
 • Obținerea automată a rapoartelor financiar-contabile până la orice nivel de detaliare: Fișa contului, Balanța în diverse forme de vizualizare, Registru Casă/Bancă, Jurnal de Cumpărări/Vânzări atât normale cât și pentru TVA la încasare, Registru Jurnal
 • Raportările speciale către stat: Decont de TVA, Declarația 394, Declarația 390, Bilanț, Bilanț Prescurtat, Contul de profit și pierdere, Situația activelor, ș.a.
 • Pentru Decontul de TVA (D300), D394 si D390 se face export într-un fișier de tip .xml, care se validează cu softul J de pe site-ul ANAF, apoi se creează pdf-ul și se semnează declarația.

                                     Soft Contabilitate Macheta        Soft Contabilitate Inregistrare nota contabila

 

Calculul Salariilor și al Impozitelor

 • se adaptează legislației muncii din România 
 • Calculul salariilor, în acord sau regie pe baza unui model de calcul salarial ce poate fi selectat dintr-o listă extinsă (norma întreagă, normă fracționară, convenții civile, contract management, cenzor)
 • Sistem flexibil de culegere, ajustare și evidență a elementelor ce intră în calculul salarial: ia în considerare pontajele, zilele de concediu (de odihnă, concediile medicale sau fără plată), sporuri și reținerile obligatorii
 • Calculul automat al concediilor medicale
 • Calculul sporului de weekend
 • Calculul numărului de tichete de masă acordate unui salariat în functie de pontajul lui (dacă este la serviciu), precum și suma aferentă lor
 • Calculul deducerii personale
 • Calculul impozitului pe venit
 • Calculează taxele și contribuțiile precum fondul de șomaj, asigurarea de sănătate și asigurarea socială, impozitul pe venit și deduceri personale

Software Evidența Contractelor

 • Asigură evidența contractelor de muncă ale salariaților, inclusiv istoricul anexelor la aceste contracte care conțin decizii de modificare a cuantumului salariilor
 • Aplicația permite lucrul cu toate tipurile de contracte existente în legislație: contracte de muncă, contracte de management, contracte de convenții civile, contracte de drepturi de autor, contracte de cenzori, administrator
 • Permite și contracte de muncă cu timp parțial

 

Raportare și Declarații in Contabilitate

Aplicația oferă o listă extinsă de rapoarte operative și declarații:

 • D205 pentru angajați și pentru persoanele cu venituri din alte surse, venituri din premii, etc. (D205 înlocuiește fișele fiscale)
 • Declarația D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
 • State plata – avans, lichidare, prime. Aplicația de salarizare permite generarea fișierelor cu salariații care trebuie trimise către bancă atunci când se virează salariile pe card. (De exemplu, se poate opta la fiecare salariat cum primește banii: numerar sau virament; iar raportul „Plată card” – șablon standard care conține Nume, CNP, Rest plată, Banca și contul IBAN al salariatului, asigură generarea și exportul listei de angajați necesară la bancă, în Excel);
 • Rapoarte operative și situații referitoare la angajați (sume salariați pe mai multe luni, foaie colectivă de prezentă, situația concediilor de odihnă, adeverința de venit, adeverința pentru medicul de familie, etc.) pe baza de șabloane predefinite extensibile, cu posibilități de grupare și filtrare după un set de criterii specifice (perioada, tip contract, loc de muncă, profesie, vechime, mod plata).

 

Program Mijloace Fixe

 • Înregistrarea tuturor operațiunilor financiare legate de obiectele de patrimoniu din cadrul organizației, cu reflectare automată în modulul de contabilitate financiară
 • Ținerea evidenței mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar la prețuri de piață, în mai multe valute, cu posibilitatea reevaluării lor
 • Calculul amortizării alegând una dintre metodele uzuale: amortizare liniară sau accelerată
 • Înregistrarea principalelor operațiuni specifice: dare în folosință, amortizare și amortizare automată, vânzare, transfer (în altă gestiune), casare (inclusiv parțială și casare multiplă), modernizare (creștere valoare mijloc fix), reevaluare, intrare/ieșire în/din conservare sau corecție parametri/atribute
 • Generarea automată a documentelor aferente principalelor operațiuni: document de dare în folosință, document de modernizare, document de casare, factură vânzare mijloc fix, document intern de reglare a parametrilor unui mijloc fix
 • Obținerea de rapoarte specifice: fișa mijlocului fix, fișa de amortizare a mijlocului fix, fișa operațiilor efectuate la nivelul unui mijloc fix, centralizator mijloace fixe, balanță mijloace fixe (lunar), registru inventar (situația patrimoniului)
 • Consultarea informațiilor specifice din sistem este simplificată prin utilizarea mecanismului de filtrare după mai multe criterii precum: stare, tip operație, tip amortizare, gestiune, responsabil.

Ce spun clienții care utilizează acest program? Află aici

Cere o ofertă personalizată!


No Related Pages Found: